Společná část maturitní zkoušky (písemná státní maturita):

11. dubna 2018 - písemná práce z ČJL

2.–9. května 2018 – ostatní didaktické testy a písemné práce (podle rozpisu CERMATU  - viz novamaturita.cz)

 

Ústní část maturitní zkoušky:

4. A

16.–18. května 2018, rozpis 4. A

4. B + ES

21.–24. května 2018, rozpis 4. B, rozpis 3. ES

Praktická maturitní zkouška z STV:

      4. A – 25. dubna 2018

  1. B – 26. dubna 2018

(Podmínkou konání je ukončení klasifikace za IV. ročník do 24. 4. 2018.)

Projektový den (nácvik): 12. a 16. dubna 2018

Okruhy otázek k MZ:

Právo

Kriminalistika a bezpečnostní příprava

Speciální tělesná výchova

Cizí jazyk - angličtina

 

Další informace:

Zpravodaj č. 39

Zpravodaj č. 40

Aktuality

Informační memorandum

Informační memorandum

Horolezecký kurz

II. A 12. - 19. 6. 2018 II. B 19. - 26. 6. 2018 Bližší...

+ více

Konzultační hodiny

Výchovný poradce Mgr. Eva Hrobařová

Metodik prevence Mgr. Alena Bendová, Ph.D.

+ více

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY

AKTUÁLNÍ

...

Archiv aktualit ->

© 2017 Bezpečnostně právní akademie Brno, s. r. o., střední škola