Společná část maturitní zkoušky (písemná státní maturita):

 10. dubna 2019 - písemná práce z ČJL

 11. dubna 2019 – písemná práce z CIJ

Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy):

  1. – 10. května 2019 – (podle rozpisu CERMATU  - viz novamaturita.cz)

Ústní část maturitní zkoušky:

      4. A – 20. - 24. května 2019

  1. B + 3. ES – 27. - 31. května 2019

Praktická maturitní zkouška z STV:

      4. A – 24. dubna 2019

  1. B + 3. ES – 25. dubna 2019

(Podmínkou konání je ukončení klasifikace za IV. ročník do 23. 4. 2019)

Projektový den (nácvik):  12. a 15. dubna 2019

Maturitní okruhy:

Právo

Kriminalistika a bezpečnostní příprava

Speciální tělesná výchova

Cizí jazyk - angličtina

Další informace:

Zpravodaj č. 39

Zpravodaj č. 40

Maturitní zkoušky

Aktuality

Přijímací řízení

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo PZK pro šk. r. 2019/20 pro obor Bezpečnostně právní činnost,...

+ více

Lyžařský výcvikový kurz

1.A: 19. - 26. 2. 2019, 1.B: 26. 2. - 5. 3. 2019. Platba Kč 3.500,- na účet školy.

Rozvrh hodin pro denní studium

Rozvrh hodin - od 7. 1. 2019

Kurzy na TSP

Rozvrh hodin distanční studium

Rozvrh hodin - 2. pololetí

Archiv aktualit ->

© 2017 Bezpečnostně právní akademie Brno, s. r. o., střední škola