Společná část maturitní zkoušky (písemná státní maturita):

 10. dubna 2019 - písemná práce z ČJL

 11. dubna 2019 – písemná práce z CIJ

Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy):

  1. – 10. května 2019 – (podle rozpisu CERMATU  - viz novamaturita.cz)

Ústní část maturitní zkoušky:

      4. A – 20. - 24. května 2019

  1. 4. B – 27. - 31. května 2019, 3. ES – 31. května 2019

Praktická maturitní zkouška z STV:

      4. A – 24. dubna 2019

  1. B + 3. ES – 25. dubna 2019

(Podmínkou konání je ukončení klasifikace za IV. ročník do 23. 4. 2019)

Projektový den (nácvik):  12. a 15. dubna 2019

Maturitní okruhy:

Právo

Kriminalistika a bezpečnostní příprava

Speciální tělesná výchova

Cizí jazyk - angličtina

Další informace:

Zpravodaj č. 39

Zpravodaj č. 40

Maturitní zkoušky

Aktuality

Horolezecký kurz

II. B 11. - 18. 6. 2019 II. A 18. - 25. 6. 2019

+ více

Rozvrh hodin pro denní studium

Rozvrh hodin - od 7. 1. 2019

Rozvrh hodin distanční studium

Rozvrh hodin - 2. pololetí

Informační memorandum

Informační memorandum

Konzultační hodiny

Výchovný poradce Mgr. Eva Hrobařová

Metodik prevence Mgr. Alena Bendová, Ph.D.

+ více
Archiv aktualit ->

© 2017 Bezpečnostně právní akademie Brno, s. r. o., střední škola