Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

děkujeme Vám za vyplnění ankety...

Informace viz více...

Důležité informace k provozu BPA Brno v době mimořádných opatření od 5. 10. 2020

Důležité sdělení

Pokyn ŘŠ k hygienickým opatřením pro vstup do školy.

Dle nového opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, je od zítřejšího dne (18. 9. 2020) povinnost žáků školy nosit roušky i ve třídách.

Metodický postup

Výchovný poradce Mgr. Eva Hrobařová

Metodik prevence Mgr. Alena Bendová, Ph.D.

Informační memorandum

Aktuality

Anketa k distančnímu vzdělávání

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, děkujeme Vám za vyplnění ankety...

+ více

Informace k pokračování distančního vzdělávání

Informace viz více...

+ více

Důležité informace k provozu BPA Brno

Důležité informace k provozu BPA Brno v době mimořádných opatření od 5. 10. 2020

+ více

Sdělení pro zákonné zástupce a žáky

Důležité sdělení

Hygienická opatření pro vstup do školy

Pokyn ŘŠ k hygienickým opatřením...

Archiv aktualit ->

© 2020 Bezpečnostně právní akademie Brno, s. r. o., střední škola