Vzhledem k současné epidemiologické situaci se ...

Informace viz více...

Na naší škole pokračuje pro všechny žáky distanční výuka minimálně do 22. 1. 2021.

 

Důležité informace k provozu BPA Brno v době mimořádných opatření od 5. 10. 2020

Důležité sdělení

Pokyn ŘŠ k hygienickým opatřením pro vstup do školy.

Dle nového opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, je od zítřejšího dne (18. 9. 2020) povinnost žáků školy nosit roušky i ve třídách.

Metodický postup

Výchovný poradce Mgr. Eva Hrobařová

Metodik prevence Mgr. Alena Bendová, Ph.D.

Aktuality

Lyžařský výcvikový kurz 1. ročníku

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se...

+ více

Základní informace k přijímacímu řízení

Informace viz více...

+ více

Distanční vzdělávání

Na naší škole pokračuje pro všechny žáky distanční výuka minimálně do 22. 1. 2021.  

Důležité informace k provozu BPA Brno

Důležité informace k provozu BPA Brno v době mimořádných opatření od 5. 10. 2020

+ více

Sdělení pro zákonné zástupce a žáky

Důležité sdělení

Archiv aktualit ->

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Brno, s. r. o., střední škola