BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s. r. o., střední škola

ve zkratce BPA Brno

(dříve SOŠ ochrany osob a majetku)  

Vznik:

1. 9. 1993      

Zřizovatel:

Mgr. Josef Krysta

Ředitel:

Mgr. Ivo Machát, Ph.D.

Sídlo   školy:

Zoubkova  20, Brno-Nový Lískovec, PSČ 634 00

Právní   forma: 

společnost s ručením omezeným

Telefon,   fax:

+420 547 356 826 

Mobil:

+420 725 387 201

IČO:

Bankovní spojení:

25335791

109018087/0300

IZO:

110012445

Webové stránky / Facebook:

www.bpa-brno.cz 

E-mail:

info@bpa-brno.cz

Spojení:

viz kontakty

Intranet:

Intranet je přístupný pouze z vnitřní sítě školy.

Charakteristika školy

Bezpečnostně právní akademie (dříve SOŠ ochrany osob a majetku) je odborná škola bezpečnostně právního a sportovního charakteru zakončená maturitní zkouškou. Učební plán a náplň jednotlivých předmětů jsou sestaveny tak, aby odpovídaly požadavkům kladeným na pracovníky PČR, obecní policie, soukromých bezpečnostních služeb, celnic, vězeňské služby nebo justiční stráže a ostatních složek zabývajících se ochranou osob a majetku. V praxi se tedy absolvent uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů ČR ve věcech veřejného pořádku, vnitřní bezpečnosti a na fyzickou zdatnost. Díky své fyzické přípravě a speciální dovednosti z profesní sebeobrany je schopen zařadit se do speciálních jednotek PČR a armády. Kromě toho poskytuje škola kvalitní přípravu pro studium na VŠ (zaměření sportovní, právní, vojenské aj.). Školní vzdělávací programy pro denní a nástavbové distanční studium zahrnují kromě všeobecně vzdělávacích předmětů také odborné předměty jako právo, kriminalistika, kriminologie, bezpečnostní příprava, speciální tělesná výchova, kynologie.