Důležité informace k provozu BPA Brno v době mimořádných opatření od 5. 10. 2020

  • od 5. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků v budově školy

  • naše škola přechází od tohoto data do režimu distanční výuky

  • dle platné legislativy je distanční výuka pro všechny žáky povinná

  • během zítřejšího dne (2. 10. 2020) budou zákonným zástupcům a žákům zaslány podrobné informace k průběhu a hodnocení distanční výuky prostřednictvím programu Bakaláři

  • program Bakaláři bude rovněž stěžejním komunikačním kanálem školy v průběhu mimořádných opatření i po jejich skončení

  • dle mimořádného opatření tvoří výjimku z distanční výuky praktické vyučování a praktická příprava (ty budou probíhat během příštího týdne individuálně a formou kurzů, od dalšího týdne by se měla rozběhnout praktická výuka STV, kriminalistiky, bezpečnostní přípravy, první pomoci apod.)

Aktuality

Rozpis ústních maturit

Rozpis ústních maturit viz více...

+ více

Přijímací řízení šk. r. 2020/21

ZDE...

+ více

Spolu oběhneme zeměkouli

VÝZVA

Distanční vzdělávání

Na naší škole pokračuje pro žáky distanční výuka minimálně do 16. 5. 2021 a praktická výuka.  

Důležité informace k provozu BPA Brno

Důležité informace k provozu BPA Brno v době mimořádných opatření od 5. 10. 2020

+ více
Archiv aktualit ->

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Brno, s. r. o., střední škola