Důležité informace k provozu BPA Brno v době mimořádných opatření od 5. 10. 2020

  • od 5. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků v budově školy

  • naše škola přechází od tohoto data do režimu distanční výuky

  • dle platné legislativy je distanční výuka pro všechny žáky povinná

  • během zítřejšího dne (2. 10. 2020) budou zákonným zástupcům a žákům zaslány podrobné informace k průběhu a hodnocení distanční výuky prostřednictvím programu Bakaláři

  • program Bakaláři bude rovněž stěžejním komunikačním kanálem školy v průběhu mimořádných opatření i po jejich skončení

  • dle mimořádného opatření tvoří výjimku z distanční výuky praktické vyučování a praktická příprava (ty budou probíhat během příštího týdne individuálně a formou kurzů, od dalšího týdne by se měla rozběhnout praktická výuka STV, kriminalistiky, bezpečnostní přípravy, první pomoci apod.)

Aktuality

Stravování na ZŠ Svážná

V době mimořádného opatření se ruší stravování na ZŠ Svážná.

Důležité informace k provozu BPA Brno

Důležité informace k provozu BPA Brno v době mimořádných opatření od 5. 10. 2020

+ více

Sdělení pro zákonné zástupce a žáky

Důležité sdělení

Hygienická opatření pro vstup do školy

Pokyn ŘŠ k hygienickým opatřením...

Aktuální opatření

Dle nového opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, je od zítřejšího dne (18. 9. 2020) povinnost...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2020 Bezpečnostně právní akademie Brno, s. r. o., střední škola